top of page
Suche
  • ODI Pharma

ODI Pharma AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022

Styrelsen och verkställande direktören för ODI Pharma AB (”ODI Pharma”) publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2021/2022. Årsredovisningen, tillsammans med revisionsberättelsen, finns tillgänglig som en bifogad fil och på ODI Pharmas (www.odipharma.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. En engelsk översättning av årsredovisningen finns också tillgänglig på www.odipharma.com.


För mer information om ODI Pharma, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma AB

E-post: info@odipharma.comODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabis- och kosmetikprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för europeiska patienter i behov. Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och välkända partners i branschen för att uppnå sina mål.


ODI Pharma Annual Report 2021-2022 SWE - updated 2022-11-25 vff
.pdf
Download PDF • 4.37MB

0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen
Original on Transparent.png
bottom of page