top of page
Suche
  • ODI Pharma

ODI Pharma AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022/2023

Styrelsen och verkställande direktören för ODI Pharma AB (”ODI Pharma”) publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2022/2023. Årsredovisningen, tillsammans med revisionsberättelsen, finns tillgänglig som en bifogad fil och på ODI Pharmas (www.odipharma.com) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. En engelsk översättning av årsredovisningen finns också tillgänglig på www.odipharma.com.


För mer information om ODI Pharma, vänligen kontakta:

Derek Simmross, VD, ODI Pharma ABODI Pharma AB

ODI Pharma är, baserat på sitt europeiska nätverk, dotterbolag och parters, en tillverkare av färdiga farmaceutiska cannabis- och kosmetikprodukter med fokus på distribution till den medicinska cannabismarknaden i Europa genom sitt dotterbolag ODI Pharma Polska Sp. z o.o. ODI Pharma avser att tillhandahålla en högkvalitativ produkt till ett konkurrenskraftigt pris jämfört med konkurrenterna i Polen och därmed bli den största leverantören av medicinsk cannabis i Polen. ODI Pharma strävar också efter att vara i framkant för att förstå den medicinska tillämpningen av produkten samt att införa nya, innovativa produkter för europeiska patienter i behov. Bolaget kommer att fortsätta samarbeta med de mest kunniga och välkända partners i branschen för att uppnå sina mål.ODI Pharma Annual Report 2022-2023 SWE final version - nov 24_final_auditors report
.pdf
PDF herunterladen • 3.68MB

0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

ODI Pharma AB: Publication of interim report Q3 2023/2024

ODI Pharma AB (“ODI” or the “Company”) hereby publishes its interim report for the period July 2023 - March 2024. The report is available as an attached document to this press release and on the Compa

ODI Pharma AB: Updated market and business overview

ODI Pharma AB (“ODI” or the “Company”) hereby present an updated overview of its market position and the latest trends observed in the cannabis industry, particularly in Europe. Progress in the cooper

Comments


bottom of page